Диана Бисерова

Диана Бисерова


„Дамски бизнес клуб BMLady“ продължава да се разраства и бизнесите, които членуват в него, стават все по-разнообразни.
 
Към нас се присъедини една дама от гр. Варна, която помага професионално на клиентите си чрез кредитно посредничество, консултантски и информационни услуги, посредничество и агентство с местни и чуждестранни физически и юридически лица. 
 
Представяме ви Диана Бисерова - управител на фирма "КРЕДИТ КЕПИТАЛ" ЕООД!
 
Диана Бисерова има 15 години опит с банковите структури, 7 от които като банков служител, отговарящ за кредитни сделки, останалите 8 години - като кредитен посредник и финансов мениджър в ИТ компания, оперираща на три континента.
 
Резултатът от този дългогодишен опит е създаването на фирма „КРЕДИТ КЕПИТАЛ” ЕООД.
 
„КРЕДИТ КЕПИТАЛ” ЕООД предоставя безплатни финансови консултации и посредничество на физически лица, както и по договаряне на юридически лица.
 
Към настоящия момент компанията е лицензиран кредитен посредник от БНБ (Българска народна банка) и е включена в Регистъра на кредитните посредници на БНБ с регистрационен номер BCI000074.
 
Компанията има изградени дългосрочни взаимоотношения с редица водещи банкови институции, застрахователни и финансови компании както на регионално ниво в гр. Варна, така и на национално ниво.
 
Целта на компанията е да съдейства за различни варианти за финансиране като:
 • потребителски кредити;
 • кредити, както за покупка на недвижим имот, така и за ремонт и довършителни работи;
 • рефинансиране на текущи задължения и оптимизиране на разходите;
 • корпоративни финансирания - за оборотни средства, инвестиционни кредити, кредитни линии, кредити, свързани с европроекти и други.
 
„КРЕДИТ КЕПИТАЛ” ЕООД, Ви предоставя възможност да: 
 • Спестявате време за посещения на офиси във финансови институции.
 • Професионално и безпристрастно сравняване на предложения за кредити на водещи банкови и финансови компании в България.
 • Избор на подходящо финансиране спрямо Вашите конкретни потребности.
 • Договаряне на индивидуални преференциални условия.
 • Избягване на предлаганите допълнителни продукти и услуги без допълнителна стойност за Вас.
 • Съдействие с подготовка на документите и целия процес от кандидатстване до усвояване.
 • Оптимизиране на месечните Ви разходи чрез рефинансиране и обединяване на действащи кредитни задължения.
 
Още за „КРЕДИТ КЕПИТАЛ” ЕООД:
 
•    За последните няколко години, активен кредитен портфейл на стойност над 7 700 000 лв. и с над 3 000 клиенти на различни нива и от различни сегменти;
 
•    Договорени корпоративни финансирания за период от година и половина на стойност 4 600 000 лв. на база европроекти, фирмени овърдрафти и лизинги за техника без реално обезпечение от сгради, ДМА /дълготрайни материални активи/ и ангажиране на собствени средства;
 
•    ВИП условия за получаване на валутни преводи от чужбина във водещи валути, като резултатът е от 20-30% оптимизиране на разходите за банково обслужване.
Превенция, контрол и мониторинг на финансовия риск от курсови разлики, чрез хеджиране, договаряне на специални условия и др., което защитава Вашия бизнес от неблагоприятни валутни курсове и загуби при валутните сделки.
 
•    Оптимизиране на разходите за банково обслужване на ниво компании, договорени преференции и спестени средства от това за над 200 000 лв. на година за един клиент.
 
•    Преференциални условия по застраховки на ниво компании и допълнителен социален ефект за задържане и привличане на ключови служители. Възможност да се отличи Вашата компания с конкурентно предимство пред другите компании.
 
За връзка с Диана Бисерова:
Тел.: + 359 988 900 709 
          + 359 899 78 88 78

Е-mail: thepowerofmoneynet@gmail.com
Уебсайт: https://creditcapital.bg/