Мария Стойкова е с 25-годишен опит в застрахователният бранш.

Мария Стойкова


За нас е чест и огромно удоволствие, че към голямото семейство на Клуб BMLady, се присъединява още една дама. 

Мария Стойкова е с 25-годишен опит в застрахователният бранш. Преминавайки през различни корпоративни позиции,  има предимството да познава застраховането във всичките му аспекти, да участва активно в създаването и управлението на нови за пазара продукти. 
От близо 15 години управлява офис на Дженерали Застраховане в гр. София, като сертифициран агент. 
Любимата й материя са медицинските застраховки за служителите. Работи за развитието на допълнителното здравно осигуряване в България, още от създаването му.
Характерно за нейният стил на работа е, че разглежда нуждите на клиентите комплексно и дава оптимални застрахователни решения за бизнеса им като цялостна грижа.
Можете да разчитате на компетентно и бързо обслужване.


Контакти:
Уеб сайт: generali.bg
mariya.stoykova@generali.com 
​https://generali.bg/zastrahovatelen-agent/Mariya-Stoykova-Sofia/