Петранка Тодорова

Петранка Тодорова


Казват, че намериш ли работата, която харесваш, няма да ти се наложи да работиш и ден.
Тази максима споделя за себе си Петранка Тодорова от гр. Варна - управител на Център за професионално обучение "Виктория ПМ" гр. Варна.

Посрещаме в Дамски Клуб BMLady още една силна, обаятелна дама и се радваме, че е сред нас.
Още със започването на дейността си, тя разбира, че това е нейният бизнес и призвание. 

От 1996г. се занимава с организиране на курсове за професионално и мотивационно обучение, както и курсове за ежегодни и езикови обучения.
През всички тези години Петранка работи с огромно удоволствие и радост, че има възможността да допринесе за професионалното развитие на стотици курсисти, 
преминали през различните обучения в центъра.

От 1997г. до момента в Центъра има изпълнени над 20 европейски проекта и програми. Голяма част от тях изпълнявани самостоятелно,а други -
в партньорство с работодатели от строителният, туристическият бранш и сферата на услугите, неправителствени организации, както и в сътрудничество 
с различни общини от Варненска, Добричка, Русенска и Бургаска области.

От създаването на Центъра за професионално обучение "Виктория - ПМ" са обучени над 11000 души / безработни и заети лица/, 
като има и над 110 лицензирани специалности от различни направления.


Центъра си партнира успешно с работодатели и работодателски организации от различни браншове, които възлагат обучения на техните служители.
Различни фирми от строителният бранш, както и Камарата на строителите в България са сред партньорите на Центъра, като правят обучения 
на техни служители и членове на Камарата. Заедно със майстори от сферата на услугите - козметици, маникюристи, фризьори, организират обучения.

Курсистите се обучават в салоните на майсторите, като след като приключат обученията, се явяват на изпити и Центърът им издава документи за придобита квалификация.
Към центъра огромен интерес проявяват все повече млади хора, които желаят да се обучават в сферата на селското стопанство, 
като множество земеделски производители се обучават в професионално направление Растениевъдство и Животновъдство.

Петранка с радост споделя, че въпреки кризата от COVID - 19, Центърът се адаптира към създалата се обстановка и не е прекъсвал дейността си.
Обученията са били в онлайн среда, обучителният процес не е прекъсвал, което печели още по - голямо доверие от страна на курсисти и партньори
 на Центъра.

Петранка Тодорова споделя: "Мисля,че споделянето на знания,опит и контакти, ще са полезни за мен,а надявам се,че споделяйки моя дългогодишен опит и знания в сферата на професионалното обучение,ще е полезен за членовете на клуба. Хубаво е,че имате различни събития –делови и развлекателни, това е предпоставка за създаване на непринудено контактуване между дамите в клуба".

Контакти:
Център за професионално обучение "Виктория-ПМ" 
Адрес: гр. Варна, бул. "Христо Ботев"  10, ет. 5
тел. за контакти: 052/ 710 454, 0879/408-773
имейл: office@viktoria-pm.com
Уеб сайт: https://www.viktoria-pm.com