Лично за Bmlady и клуба на жените предприемачи в България!

Лично за БиЕмЛейди

Ние, жените, сме много различни, както са различни и нашите мисли, очаквания, трепети, вълнения, проблеми и интереси. 

В същото време обаче всички ние имаме нещо общо – желание за развитие, успехи и удовлетвореност от това, което сме и това, което постигаме.

Именно заради това общо нещо създадох нашия клуб -
клуб на силните жени, на можещите, борбените и успелите жени.
 
Благодарение на времето, всичките ми приятелства и разговори с различни дами, съм забелязала, че ние, жените, се въртим в един омагьосан кръг - работа, семейство, домакинство.

Свикнали сме, че трябва да се справяме с всичко,
да сме идеални във всяко отношение. 


Доволни ли сме от това обаче? 
Остава ли ни време за нас самите? 


Време, в което да седнем спокойно на креслото,
да си изпънем краката и силно да въздъхнем,
да погледнем напред в хоризонта и да усетим лекия полъх на вятъра,
да чуем шума на вълните, песента на птичките
и да не мислим поне за секунда за всичко в ежедневието.

Ето така се чувстваме ние, работещите жени. Трудно ни е да си отделим секунда тишина. Свикнали сме да следваме задачи след задачи и да бъдем отговорни към ангажиментите, които сме поели.
 
С годините наблюдавах жените, с които се срещах по време на групови семинари и виждах как общуват помежду си, как изграждат дълготрайни връзки, как извличат максимална полза от мъдростта и познанието, които открито споделяме една с друга.
 
Така разбрах, че трябва да създам този клуб, клуб само за нас, жените.
 
Създаването на дамски клуб за мен е нещо повече от работа, усещам го по-скоро като лична мисия и цел, това осмисля живота ми. Всеки миг, всеки ден.
 
Идеята е заедно в клуба да си помогнем да променим начина си на мислене в положителна посока и в крайна сметка да направим живота си по-добър, а кариерата си по-успешна.
 
Организирайки семинари в град Варна, гр.София и гр.Бургас и в цяла България, ще се срещаме с различни жени предприемачи.

Самата аз съм наясно какво означава да бъдеш пионер в дадена област и да преследваш мечтите си.
Познавам усещането, когато хората не те разбират и постоянно те питат защо си поела този "риск".
Знам какво означава да нямаш карта на пътя към успеха.
 
Но също така знам и какво е усещането, когато срещнеш тези, които са я открили.
 

Ето за това е и КЛУБ BMLady - клубът на жените предприемачи!