Библиотека Бургас

Библиотека Бургас


Дамски бизнес клуб BMLady- Бургас продължава да се развива устремено и в гр.Бургас.
Към партньорите с които работи клуба, се присъедини и регионална Библиотека „Пейо К. Яворов“.

Регионална Библиотека „Пейо К. Яворов“, гр. Бургас е създадена през 1888 г. и е най-голямата библиотека на територията на Бургаска област. Библиотеката е общодостъпна, а читателската публика има универсален характер - нейни ползватели са деца, ученици, студенти, професори, служители, специалисти и др.
 

Привлекателната и осъвременена библиотечна среда гарантира ефективното изпълнение на функциите и мисия, както и утвърждаването на Библиотеката като образователен, информационен, методичен и културен институт.
 
​Функционирането на Библиотеката в съчетание с Музей на съвременното изкуство е превръщането й в съвременен общностен център, който ще привлича нови ползватели и ще развива успешно социално – образователните дейности на територията на гр. Бургас.
 
Контакти:
гр.Бургас
ул. „Оборище" № 49-51
Библиотека Бургас
Библиотека Бургас
Библиотека Бургас
Библиотека Бургас