Социалната чайна - гр. Варна Чайната дава първа работа и менторска подкрепа на деца, израснали без родители

Социалната чайна - гр.Варна

За "Дамски бизнес клуб BMLady" е удоволствие да си партнира със Социалната чайна в град Варна!

Идеите на чайната и на клуба се припокриват в това, че пътят към едно по-добро общество минава през това хората да се събират, да общуват, да обменят идеи и да си помагат взаимно. Затова клубът и чайната заедно ще се постараем да предоставим максимално много удобства за провеждането на смислени и конструктивни мероприятия с любопитни, активни и мотивирани участници. 

Ето и повече информация за Социалната чайна във Варна:

Социалната Чайна във Варна съществува вече от пет години, но екипът, който стои зад нея, започва своята мисия много по-отдавна. Всичко започва с шепа доброволци, които организират ежеседмични ателиета в домовете за деца, играят си с тях, пишат домашни и правят картички по Коледа. След известно време, обаче си дават сметка, че колкото и добре да се чувстват, в края на всяко ателие, колкото и да имат усещането, че са помогнали някак на тези деца – всъщност правенето на картички заедно, не води до трайна промяна в съдбата им. Така се ражда идеята за Социалната чайна.

Чайната дава първа работа и менторска подкрепа на деца, израснали без родители или в проблемна семейна среда. Основно предизвикателство пред тези деца е воденето на пълноценен, самостоятелен живот, след излизането от дома, тъй като се оказват безкрайно неподготвени от системата за базови неща, като намиране на работа, изготвяне на личен бюджет, социални контакти и др.

Младежите биват наети на трудови договори, в защитена работна среда и получават необходимото търпение и подкрепа, за да израснат като личности и да станат пълноправни членове на обществото.

Работата е много предизвикателна както на личностно ниво, тъй като всеки един от членовете на екипа преминава през серия от обучения, за да може адекватно да работи с младежи от този контингент и в него бива инвестиран много голям ресурс. Нерядко се налага и намеса от психолог, който да балансира екипните отношения.

Важна част от менторската програма е и образователният процес, с който младежите често имат предизвикателства. За да се запълнят пропуските в знанията им, е много важно те да получат своевременна помощ.

В момента, наетите младежи са 7 на брой, като още 6 са в процес на подготовка за назначаване. Периодично Социалната Чайна им съдейства за осигуряване на езикови и шофьорски или други специализирани курсове за повишаване на квалификацията.
​В допълнение всички получават индивидуално обучение за придобиване на базови знания за самостоятелен живот, като водене на лични финанси, здравна и сексуална култура, умения за кандидатстване за работа и много други. Тъй като младежите в менторската програма на Чайната нямат родители и семейна среда, която да ги подкрепя, затова екипът на Чайната следи и подпомага този процес, има обособен доброволчески екип, който оказва помощ и мотивира индивидуално всеки един младеж.

В тези предизвикателни времена, повече от всякога, Социалната чайна се нуждае от подкрепата на своите бизнес партньори, за да може да продължи своята мисия.

Благодарим, че искате да бъдете част от нашата мисия!


Уеб сайт: http://thesocialteahouse.bg/
ФБ: The Social Teahouse

​         

"ДАМСКИ КЛУБ BMLADY"