Академия
Менторска програма
StartClub 

Създадохме Менторска програма, която е насочена към личността, защото зад всеки бизнес стои един уникален собственик! Програмата ще Ви помогне да опознаете себе си, да откриете и разберете как по-точно и с резултат да управлявате своето време. Ще Ви даде насоки за по-добра организация за вас и вашия бизнес.

 

Менторската програма ви предоставя знание и възможност как да планирате по-адекватно, да общувате с динамичното ежедневие без стрес и претоварване.

Предвидените срещи са с фокус развитие и поставяне на цели и работа по тяхното реализиране.

Програмата спомага за:

 • Изграждане умения и навици за постоянство и отговорност за постигане на целите
 • Развиване личният потенциал и подобряване комуникацията със себе си и другите
 • Опознаване своите емоции и реакции и работа с тях
 • Преодоляване на страхове и ограничения
 • Създаване на време и нагласа за успех
 • Предоставя съвети на обучаващия относно други възможности за реализация и избор на конкретен бизнес
 • Насочва обучаващия към други колеги от бранша, от които би могъл да събере допълнителна информация за конкретен бизнес
 • Споделя с обучаващия информация за статии и книги в съответната сфера
 • Подпомага по имейл или телефон обучаващия относно специфични запитвания
viber image 2023 08 27 17 39 17 244
viber image 2023 08 15 17 35 10 907

Ползите за обучаващия или бъдещ предприемач

 • Достъп до хора с опит
 • Възможности за реалистична самооценка
 • Възможност за създаване на индивидуален план за развитие
 • Придобиване на ценен опит и възможност да развие себе си като личност и своя бизнес в подходяща динамична среда
 • Подобряване на комуникацията в личните и служебни взаимоотношения
 • Изграждане на умения за преодоляване на страхове и ограничения
 • Пестене на време и сили чрез планиране
 • Подобряване на тонуса и мотивацията чрез осъзнато действие и постигане на резултати
 • Повече яснота при бизнес практиките
 • Стратегии
  Съвети, морална подкрепа и окуражаване
 • Връзка с други бизнес личности
 • Възможност да стартира сред утвърдени и развиващи се бизнеси
 • Достъп до контакти с други бизнеси
 • Създаване на контакт с бъдещи партньори
 • Лична удовлетвореност от постигнатото
 • Разширяване на знанията и уменията в личен и професионален план
 • Въвеждане в професионалната мрежа от контакти

Роли и ангажименти на участниците

 • Менторската програма се състои от малки групи
 • Практически задачи, работа в екип, поемане на отговорност към себе си и останалите в групата, ментора
 • Отговорност на обучаващия да осъществи контакт с неговия/нейния ментор.
 • Менторът, като професионалист, следи всяка среща да се придържа към предварително зададени конкретни цели за работа.
 • Целта на тези срещи е да се предостави на обучаващия информация за „реалния свят” в света на личността  и бизнеса.
viber image 2023 06 15 10 04 21 622
294148357 894662228603533 6585404761221677011 n

Време на протичане

 • Всеки месец с фокус по предварително зададена тема
 • Една или две срещи месечно на цялата група в менторската програма и въвеждане в темата за месеца
 • Онлайн срещи на групата от обучаващи с ментора на програмата за въпроси и разисквания
 • Индивидуална работа с ментора при необходимост
 • Получаване на материални в електронен вариант
 • Задаване и следене на задачи към обучаващия
 • Индивидуална подкрепа чрез имейл или телефонен разговор
 • Тест и сертификат в края на обучението

ПОЛЗИ ОТ МЕНТОРСКАТА ПРОГРАМА

 • Повишавате самооценката си чрез разкриване на своите индивидуалните възможности
 • Знание как да поставяте реални цели и задачи, които да постигате
 • Научавате вашите силни и слаби страни в личен и бизнес план
 • Възможност да намерите партньори и съмишленици в Менторската група
 • Получавате подкрепа от менторите в групата
 • Възможност да се запознаете с други бизнес личности
 • Възможност за бърз старт сред бизнеси
 • Достъп до Мрежа от бизнес контакти
 • Възможност да получите специална оферта и предложение от лекторите, менторите от Менторската програма
 • След обучението излизате с ясна визия и мисия за вашата дейност
 • Получавате маркетинг стратегии за развитие на бизнеса
 • Получавате специална оферта, помощ и подкрепа за реклама на новият ви бизнес
viber image 2023 06 13 17 46 08 174
Дамски Бизнес Клуб БиЕмЛейди: Варна, София, Бугас

Заплащане

 • Заплащането е месечно и предварително за предстоящия месец.

При прекратяване на обучението преди срока се лишавате от възможността за сертификат и членство в Дамски бизнес клуб BMLady и възможност за бърз старт в света на бизнеса.

Издаване на документ за платена такса.

запишете се за участие
ние ще се свържем с вас!

Моля отбележете:

7 + 8 =

За всякакви допълнителни въпроси се обърнете към:

 

Майя Атанасова –

Мейл: info@bmlady.bg

Тел.: 0895776100

 

Маруся Маринова –

Мейл: marusya.b.marinova@gmail.com

Тел.:  0888 568 115

 

Адрес: гр. Варна. ул. Опълченска № 27